Thực hiện công văn số 639 /UBND - VX2 ngày 22 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng và Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 của UBND tỉnh

Thực hiện công văn số 639 /UBND - VX2 ngày 22 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng và Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 của UBND tỉnh...

Nội dung cụ thể có văn bản kèm theo.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 243.347
Online: 32