Nhằm mục đích tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm rõ các quy định của pháp luật cũng như chế tài xử lý vi phạm hành chính khi tham gia hoạt động trên các lĩnh vực thuộc quyền quản lý của ngành xây dựng; Ngày 16/3/2015, Sở Xây dựng Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Thạch Hà tổ chức Lớp tập huấn:

Nhằm mục đích tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm rõ các quy định của pháp luật cũng như chế tài xử lý vi phạm hành chính khi tham gia hoạt động trên các lĩnh vực thuộc quyền quản lý của ngành xây dựng; Ngày 16/3/2015, Sở Xây dựng Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Thạch Hà tổ chức Lớp tập huấn:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 46/2015 ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/1212007, quy định về xử lý vi phạm trật tự xây dựng; Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; Nghi dinh số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015, quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng  và Thông tư số 02/2014/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 121/2013/NĐ-CP tại ủy ban nhân dân Huyện Thạch Hà.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hậu Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh; đồng chí Trần Việt Hà chủ tịch UBND huyện Thạch Hà. Chủ trì, trực tiếp hướng dẫn là các đồng chí Trần Hậu Thành - Nguyễn Khánh Trình Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Đồng chí Trần Việt Hà – Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà - Phát biểu khai mạc lớp tấp huấn

Tham dự lớp tập huấn có gần 160 người là ở huyện gồm: Trưởng các phòng, ban, công chức, viên chức tham mưu công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, tổ giao dịch một cửa và cán bộ thẩm định hồ sơ quy hoạch, cấp phép xây dựng. Các xã và thị trấn gồm: Chủ tịch hoặc phó chủ tịch HĐND xã; Chủ tịch UBND, Trưởng công an xã, thị trấn, cán bộ công chức: Giao thông- xây dựng – Nông thôn mới, Công chức Địa chính – TNMT trên địa bàn huyện Thạch Hà và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực xây dựng đóng trên địa bàn huyện Thạch Hà.

Đồng chí Nguyễn Khánh Trình - Thanh tra Sở Xây dựng trực tiếp hướng dẫn các nội dung cơ bản.

Tập huấn đã truyền đạt và hướng dẫn các nội dung cơ bản của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 46/2015 ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/1212007, quy định về xử lý vi phạm trật tự xây dựng; Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; Nghi dinh số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015, quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng  và Thông tư 02/2014/NĐ-CP hướng dẫn Nghị định 121/2013/NĐ-CP. Tại hội nghị các học viên đã thảo luận nhiều vấn đề xoay quanh các nội dung liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý trật tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng; các trường hợp áp dụng thực tiễn của Nghị định; sự phù hợp giữa Nghị định so với triển khai thực tế tại địa phương; mối tương quan giữa chế tài xử phạt và các nội dung liên quan đến các văn bản pháp luật về xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Khánh Trình - Thanh tra Sở Xây dựng trả lời các câu hỏi do học viên chất vấn tại Lớp tập huấn.

Các ý kiến của các đại biểu đã được Thanh tra Sở Xây dựng; Lãnh đạo Sở Xây dựng trao đổi, trả lời làm rõ vấn đề và cơ bản thỏa mãn được đầy đủ các câu hỏi của học viên.

Thông qua lớp tập huấn nhằm hệ thống, củng cố và nâng cao kiến thức quản lý trật tự xây dựng đô thị cho cán bộ xã, phường, thị trấn và cán bộ phòng hạ tầng kỹ thuật huyện, cán bộ ban quản lý dự án; cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đang tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Hà, góp phần nâng cao trật tự, kỷ cương trong xây dựng.

Kể từ sau Hội nghị, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục triển khai theo dõi, giám sát việc thực hiện, chấp hành của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực xây dựng thông qua hình thức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành. Mọi sai phạm sẽ được xem xét, xử lý theo đúng các quy định của pháp luật.

Nguyễn Khánh Trình- Thanh tra Sở


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 243.349
Online: 33