Tham dự buổi chúc mừng có Ông Trần Hậu Thành - Phó Giám đốc Sở; Ông Phạm Văn Tình - Phó Giám đốc Sở; Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Giám đốc Sở- Kiêm Viện trưởng Viện Kiến trúc Quy hoạch cùng toàn thể cán bộ các phòng ban trong Sở Xây dựng

Tham dự buổi chúc mừng có Ông Trần Hậu Thành - Phó Giám đốc Sở; Ông Phạm Văn Tình - Phó Giám đốc Sở; Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Giám đốc Sở- Kiêm Viện trưởng Viện Kiến trúc Quy hoạch cùng toàn thể cán bộ các phòng ban trong Sở Xây dựng

Thay Lãnh đạo Sở Xây dựng, Phó giám đốc Sở đồng chí Trần Hậu Thành đã trao tặng bó hoa chúc mừng Thanh tra Sở Xây dựng nhân 70 năm thành lập ngành thanh tra.

Phát biểu ý kiến tại lễ chúc mừng, thay mặt lãnh đạo Sở Xây dựng Phó Giám đốc Sở đồng chí Trần Hậu Thành biểu dương những thành tích xuất sắc mà ngành thanh tra đạt được trong 70 năm qua, đồng thời khẳng định, sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, nhất là sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2011-2015, Thanh tra Sở Xây dựng đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật là: hoạt động thanh tra đã gắn với hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ quản lý nhà nước; phát huy được vai trò chủ trì tham mưu trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện đúng vai trò chủ đạo trong việc tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-5-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Luật Phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Chính phủ và Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng… Bên cạnh đó, Thanh tra Xây dựng cần phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, kế thừa những thành tựu và những mặt tích cực đã đạt được, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, từng bước đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao vai trò, vị trí của ngành lên ngang tầm nhiệm vụ mới; đồng thời thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội thi đua yêu nước lần thứ tư của ngành đề ra. 

Đồng chí Phó Giám đốc Sở yêu cầu Thanh tra Xây dựng tiếp tục tập trung làm tốt một số vấn đề, như: Chủ động thanh tra theo kế hoạch, nắm chắc tình hình, thanh tra đột xuất, kịp thời, phù hợp với thực tiễn; nhiệm vụ của ngành và địa phương. Công tác phòng, chống tham nhũng cần phải có giải pháp đồng bộ, tiến hành quyết liệt hơn, để tạo chuyển biến rõ rệt; phải chủ động, tích cực hơn nữa trong việc hướng dẫn, đôn đốc, triển khai các biện pháp phòng ngừa và đẩy mạnh phát hiện tham nhũng. Trong công tác xây dựng nội bộ, Thanh tra cần tập trung khắc phục những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI; triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển ngành thanh tra giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến 2030

Thay Lãnh đạo Sở Xây dựng, Phó giám đốc Sở đồng chí Trần Hậu Thành đã trao tặng bó hoa chúc mừng Thanh tra Sở Xây dựng nhân 70 năm thành lập ngành thanh tra.

Chánh Thanh tra Trần Đình Tuế nêu rõ: Trong những năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra xây dựng luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức trong sáng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Hoạt động thanh tra đã góp phần quan trọng bám sát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, phục vụ đắc lực công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực mà Sở quản lý. Qua thanh tra đã phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh nhiều vi phạm; góp phần tích cực vào việc xử lý, khắc phục hậu quả của các sai phạm; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Thanh tra xây dựng đã phát huy được vai trò chủ trì tham mưu và thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, những vụ, việc gây bức xúc xã hội; xử lý nghiêm những sai phạm, đồng thời minh oan, trả lại sự công bằng cho người bị oan, sai; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, sự đoàn kết, đồng thuận xã hội.

Nguyễn Khánh Trình – Thanh tra Sở Xây dựng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website
Thống kê: 243.311
Online: 27