Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Điện Biên

:

Faq: VNPTGroup - Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam

Title

VNPTGroup - Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam

HoVaTen

VNPTGroup - Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam

DiaChi

 

CMT

 

SoDienThoai

0707989777

Email

 

NoiDung

VNPTGroup - Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam

Giới thiệu: VNTPGroup là đơn vị hằng đầu Việt Nam, Chuyên cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin cho khách hàng cá nhân và Doanh Nghiệp. ... Dịch vụ internet vnpt, chữ ký số vnpt, hóa đơn điện tử, internet leased line, cho thuê chỗ đặt máy chủ... VNPTGroup cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất và nhanh nhất trong quá trình sử dụng. VNPT Group sẽ cam kết hỗ trợ 24/24. Hotline: 0707989777 website: vnptgroup.vn

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 142 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000

Điện Thoại: 0707989777

Email: cskh@vnptgroup.vn 

Website: https://vnptgroup.vn

Tham khảo thông tin dịch vụ chữ ký số VNPT CA hỗ trợ cho doanh nghiệp và sở ban ngành: https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/

•Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZ6RH8pK2SsBmEHagKEoBFw

•Vimeo: https://vimeo.com/user118495547

•ISSUU: https://issuu.com/vnpthochiminh 

•Google map: https://g.page/chukysovnpthcm/ 

•Linkedin: https://vn.linkedin.com/in/vnpt-group-7392941b1

•Pinterest : https://www.pinterest.com/vnptgroupvn/ 

•Github: https://github.com/hethongxephang 

•Tumblr: https://vnptgroup.tumblr.com/

•Flickr: https://www.flickr.com/photos/vnptgroup 

•About: https://about.me/vnptgroup

•Twitter: https://twitter.com/vnpt_group 

•Myspace: https://myspace.com/vnptgroup

TraLoi

 

STT

 

TrangThai

No

LinhVucHoiDap

Hạ tầng kỹ thuật

NguoiTraLoi

 

NguoiTraLoiText

 

NgayGioDatCauHoi

3/7/2021 11:16 AM

DonVi

 

DinhKem

 

Attachments

Created at 3/7/2021 11:16 AM by System Account
Last modified at 3/7/2021 11:16 AM by System Account