Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

The Diamond Point

HoVaTen

Đinh Nam

DiaChi

 

CMT

013489514

SoDienThoai

0916736818

Email

diaochanoi24h@gmail.com

NoiDung

The Diamond Point C14 Phúc Đồng là dự án liền kề biệt thự TÂM ĐIỂM quận Long Biên năm 2021. Dự án toạ lạc tại vị trí “Diamond” đắc địa Trung tâm quận. Dự án Diamond Point có tổng cộng 128 lô đất đấu giá vuông vắn, chuẩn phong thủy. Diện tích đa dạng từ 102m2, 129m2, 135m2 đến 231m2 mặt đường 13m đến 31m.
Xem thêm: Website: https://chungcuhanoivip.net/du-an-the-diamond-point-c14-phuc-dong/
Tham khảo thêm:
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Chung_C%C6%B0_Eco_Smart_City.jpg
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Chung_C%C6%B0_Qu%E1%BA%ADn_Long_Bi%C3%AAn.jpg
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:C%C3%B4ng_Tty_c%E1%BB%95_ph%E1%BA%A7n_%C4%90%E1%BB%8Ba_%E1%BB%91c_h%C3%A0_n%E1%BB%99i.jpg
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:D%E1%BB%B1_%C3%A1n_H%C3%B2a_Ph%C3%A1t_Forestar.jpg

TraLoi

 

STT

 

TrangThai

No

LinhVucHoiDap

Loại khác

NguoiTraLoi

 

NguoiTraLoiText

 

NgayGioDatCauHoi

8/21/2021 2:50 PM

DonVi

 

DinhKem

 

Attachments

Created at 8/21/2021 2:50 PM by System Account
Last modified at 8/21/2021 2:50 PM by System Account