Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
No presence informationadminTrình duyệt8/1/2017 11:41 AMTrình duyệt bài viết Thông Báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng huyện Điện Biên6650 Thông Báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng huyện Điện Biên
  
No presence informationadminTrình duyệt8/1/2017 11:40 AMTrình duyệt bài viếtThông báo danh sách điểm phỏng vấn viên chức sự nghiệp năm 20166649Thông báo danh sách điểm phỏng vấn viên chức sự nghiệp năm 2016
  
No presence informationadminTrình duyệt8/1/2017 11:27 AMTrình duyệt bài viếtWHO khẳng định vaccin 5 trong 1 Quinvaxem an toàn6648WHO khẳng định vaccin 5 trong 1 Quinvaxem an toàn
  
No presence informationadminTạo bài viết8/1/2017 11:26 AMTạo bài viếtWHO khẳng định vaccin 5 trong 1 Quinvaxem an toàn6648WHO khẳng định vaccin 5 trong 1 Quinvaxem an toàn
  
No presence informationadminTrình duyệt8/1/2017 11:24 AMTrình duyệt bài viếtKẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN SỞI – RUBELLA CHO TRẺ 1 – 14 TUỔI TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 20146647KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN SỞI – RUBELLA CHO TRẺ 1 – 14 TUỔI TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2014
  
No presence informationadminTạo bài viết8/1/2017 11:23 AMTạo bài viếtKẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN SỞI – RUBELLA CHO TRẺ 1 – 14 TUỔI TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 20146647KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN SỞI – RUBELLA CHO TRẺ 1 – 14 TUỔI TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2014
  
No presence informationadminTrình duyệt7/20/2017 9:26 AMTrình duyệt bài viếtQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện BIên6645Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện BIên
  
No presence informationadminTạo bài viết7/20/2017 9:26 AMTạo bài viếtQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện BIên6645Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện BIên
  
No presence informationadminTrình duyệt7/19/2017 1:56 PMTrình duyệt bài viếtTHÔNG ĐIỆP KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VI RÚT ZIKA6643THÔNG ĐIỆP KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VI RÚT ZIKA
  
No presence informationadminTrình duyệt7/19/2017 11:28 AMTrình duyệt bài viết Bắp cải là một loại rau phổ biến trong mùa đông. Càng lạnh, bắp cải càng cuộn chặt, ăn càng giòn, ngọt. Xét dưới góc độ dinh dưỡng, bắp cải là một loại rau nhưng xét dưới góc độ sức khỏe, bắp cải vượt xa tầm của một thực phẩm.6642 Bắp cải là một loại rau phổ biến trong mùa đông. Càng lạnh, bắp cải càng cuộn chặt, ăn càng giòn, ngọt. Xét dưới góc độ dinh dưỡng, bắp cải là một loại rau nhưng xét dưới góc độ sức khỏe, bắp cải vượt xa tầm của một thực phẩm.
  
No presence informationadminTạo bài viết7/19/2017 11:27 AMTạo bài viết Bắp cải là một loại rau phổ biến trong mùa đông. Càng lạnh, bắp cải càng cuộn chặt, ăn càng giòn, ngọt. Xét dưới góc độ dinh dưỡng, bắp cải là một loại rau nhưng xét dưới góc độ sức khỏe, bắp cải vượt xa tầm của một thực phẩm.6642 Bắp cải là một loại rau phổ biến trong mùa đông. Càng lạnh, bắp cải càng cuộn chặt, ăn càng giòn, ngọt. Xét dưới góc độ dinh dưỡng, bắp cải là một loại rau nhưng xét dưới góc độ sức khỏe, bắp cải vượt xa tầm của một thực phẩm.
  
No presence informationadminTrình duyệt7/19/2017 11:26 AMTrình duyệt bài viếtHai trường hợp nhiễm sán lá phổi ở phổi lần đầu tiên được phát hiện và điều trị thành công tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Điện Biên6641Hai trường hợp nhiễm sán lá phổi ở phổi lần đầu tiên được phát hiện và điều trị thành công tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Điện Biên
  
No presence informationadminSửa bài viết7/19/2017 11:26 AMSửa bài viếtHai trường hợp nhiễm sán lá phổi ở phổi lần đầu tiên được phát hiện và điều trị thành công tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Điện Biên6641Hai trường hợp nhiễm sán lá phổi ở phổi lần đầu tiên được phát hiện và điều trị thành công tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Điện Biên
  
No presence informationadminTạo bài viết7/19/2017 11:24 AMTạo bài viếtHai trường hợp nhiễm sán lá phổi ở phổi lần đầu tiên được phát hiện và điều trị thành công tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Điện Biên6641Hai trường hợp nhiễm sán lá phổi ở phổi lần đầu tiên được phát hiện và điều trị thành công tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Điện Biên
  
No presence informationadminTrình duyệt7/19/2017 11:21 AMTrình duyệt bài viếtDịch sởi hoành hành ở nhiều quốc gia trên thế giới6635Dịch sởi hoành hành ở nhiều quốc gia trên thế giới
  
No presence informationadminSửa bài viết7/19/2017 11:20 AMSửa bài viếtDịch sởi hoành hành ở nhiều quốc gia trên thế giới6635Dịch sởi hoành hành ở nhiều quốc gia trên thế giới
  
No presence informationadminTạo bài viết7/19/2017 11:19 AMTạo bài viếtDịch sởi hoành hành ở nhiều quốc gia trên thế giới6635Dịch sởi hoành hành ở nhiều quốc gia trên thế giới
  
No presence informationadminTrình duyệt7/19/2017 11:07 AMTrình duyệt bài viếtHội nghị khoa học tim mạch-lão khoa quốc tế lần thứ II6634Hội nghị khoa học tim mạch-lão khoa quốc tế lần thứ II
  
No presence informationadminTạo bài viết7/19/2017 11:06 AMTạo bài viếtHội nghị khoa học tim mạch-lão khoa quốc tế lần thứ II6634Hội nghị khoa học tim mạch-lão khoa quốc tế lần thứ II
  
No presence informationadminTrình duyệt7/19/2017 11:04 AMTrình duyệt bài viếtHội nghị tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế6633Hội nghị tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế
  
No presence informationadminTạo bài viết7/19/2017 11:04 AMTạo bài viếtHội nghị tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế6633Hội nghị tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin y tế
  
No presence informationadminTrình duyệt7/19/2017 10:40 AMTrình duyệt bài viết Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung / TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên6632 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung / TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
  
No presence informationadminSửa bài viết7/19/2017 10:40 AMSửa bài viết Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung / TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên6632 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung / TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
  
No presence informationadminSửa bài viết7/19/2017 10:39 AMSửa bài viết Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung / TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên6632 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung / TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
  
No presence informationadminTạo bài viết7/19/2017 10:29 AMTạo bài viết Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung / TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên6632 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung / TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
  
No presence informationadminTrình duyệt7/19/2017 10:27 AMTrình duyệt bài viếtDanh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên6631Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
  
No presence informationadminSửa bài viết7/19/2017 10:27 AMSửa bài viếtDanh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên6631Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
  
No presence informationadminSửa bài viết7/19/2017 10:25 AMSửa bài viếtDanh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên6631Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
  
No presence informationadminTạo bài viết7/19/2017 10:18 AMTạo bài viếtDanh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên6631Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
  
No presence informationadminTrình duyệt7/19/2017 9:17 AMTrình duyệt bài viếtChào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Điện Biên5933Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Điện Biên
1 - 30Next